Sunrise over the Wheat Field
Screen Shot 2562-02-17 at 13.46.41.png

เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานจากความร่วมใจของชุมชนและผู้ประกอบการ โดยใช้กลิ่นอายพิเศษที่เป็นสื่อกลางมอบความสุขให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นหนึ่งในครอบครัวเราที่พร้อมมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

About Us

ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

เรามุ่งเน้นเป็นผู้นำของเอเซียด้านบริการการออกแบบกลิ่นสำหรับงานบริการการสร้างบรรยากาศพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นผู้ผลิตน้ำหอมให้กับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางค์ เราเชื่อมั่นเสมอว่า เราจะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว หากเราสามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับคู่ค้าผ่านกลิ่นอายแห่งความสุข จะช่วยให้คู่ค้ารังสรรค์ผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Open Field

Vision

เราจะส่งมอบความสุขด้วยกลิ่นอายที่รังสรรค์พิเศษ ผ่านสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าและลูกค้า

Happy Family Portrait

Mision

สินค้าและบริการของเรามุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้คู่ค้าและลูกค้าเราเสมอ

Woman Picking Organic Vegetables

Core Value

เรามุ่งเน้นในการสร้างความร่วมใจในกลุ่มอุตสากรรมชุมชนและผู้ประกอบการ เราเชื่อมั่นเสมอว่าหากเราร่วมมือกันเราจะสร้างสรรค์ผลงานที่ไร้ขีดจำกัด