ชุดกิ๊ฟเซ็ต ความสุข E ประกอบด้วยก้านกระจายกลิ่นหอม กลิ่น Shade Of Night 1 เซ็ต กระจายกลิ่นหอมขนาด 28 ตารางเมตร ระยะเวลา 1-2 เดือน เหมาะสำหรับสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ลดกังวล สงบ ทำให้หลับยาวนาน และสบายยิ่งขึ