top of page

น้ำมันหอมระเหยดอกมะลิ แรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

ดอกมะลิ (Jasmine) กลิ่นที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่แฝงด้วยแรงบันดาลใจของพวกเรา

กลิ่นที่ได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลก เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแอดมินเป็นอย่างมากเพราะ จุดเริ่มต้นของบริษัทเรามีความตั้งใจในการนำผลผลิตเกษตรของไทยมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนไทย หนึ่งในพันธกิจเราในช่วงแรกคือ การหาตลาดน้ำหอมและสารสกัดในปริมาณที่มากพอในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่มีความต้องการ จนกระทั้งเราเดินทางไปศึกษางานต่างประเทศด้วยงบประมาณส่วนตัวที่บริษัทน้ำหอมรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศจีน สิ่งที่กระตุ้นแรกบรรดาใจให้กับเราคือ เจ้าของธุรกิจที่นั่นมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นเหมือนกับที่เรา ณ ปัจจุบัน และน้ำมันหอมระเหยแรกที่ทำให้เขาเชื่อมั่นในธุรกิจนั้นได้คือ น้ำมันหอมระเหยมะลิ ซึ่งส่งตรงไปยังประเทศสเปน เพราะน้ำมันหอมระเหยมะลิของเขามีความพิเศษในกรรมวิธีในการปลูกของชุมชนที่รอบๆนั้น ประกอบกับภูมิอากาศที่แตกต่างจากการปลูกที่ฝั่งยุโรป ทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก ส่งผลให้เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบๆ และนำรายได้ไปพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสังคม

ดังนั้นทุกครั้งที่แอดมินได้กลิ่นมะลิ จะทำให้ตัวแอดมินมีกำลังใจในการเดินหน้าธุรกิจต่อไป และไม่ลืมสิ่งที่ตั้งใจในวันแรกที่เขามาทำที่นี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณคู่ค้าและลูกค้าที่คอยสนับสนุนเรามาตลอด เราสัญญาว่าจะเพียรพยายามสร้างสิ่งที่ตั้งใจให้ไดด้ในที่สุดครับ

website: www.scentandsense.co.th


Bình luận


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page