top of page

เพิ่มการเข้าถึงหน้าร้านยังไง ให้คนจดจำผ่าน Signature Scent

จะดีกว่าไหม ถ้าหน้าร้านของเรามีกลิ่นหอม ที่สามารถใช้ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น


กลิ่นที่สามารถสร้างความประทับใจต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ผู้คนจดจำเราได้ผ่านกลิ่น และช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นภายในร้านได้ด้วยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างกลิ่นในบรรยากาศให้มีความประทับใจ นั่นคือ เครื่องกระจายกลิ่น (atomizing Technology)

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถกระจายกลิ่นได้ทันทีที่เปิดเครื่อง ทำงานด้วยการใช้แรงลมอัดน้ำหอมด้วยกำลังอัดที่สูงมาก เพื่อให้โมเลกุลของน้ำหอมกระจายออกมาในอากาศ โดยมีขนาดอนุภาคอยู่ในระดับนาโน เป็นขนาดที่เล็กมากจนสามารถกระจายและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน

ยิ่งโมเลกุลมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ การกระจายกลิ่นยิ่งไกลมากเท่านั้น ซึ่งในขนาดอนุภาคระดับนาโนนั้น จะทำให้ละอองกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมา ไม่ก่อตัวกันเป็นหยดน้ำ ปราศจากความชื้น อันเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา


หลายๆคน ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องกระจายกลิ่น และเครื่องทำความชื้น ถึงแม้จะให้กลิ่นหอมที่เหมือนกัน แต่ผลลัพธ์นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน


เครื่องกระจายกลิ่นสามารถให้กลิ่นที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอและไม่เพี้ยนไปจากเดิม เนื่องจากในการใช้งานนั้น ไม่ต้องนำน้ำหอมไปเจือจางกับน้ำ รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ ทำให้สะดวกในการดูแลและใช้งาน


ในส่วนของบริการระบบกระจายกลิ่น ทางบริษัทออกแบบบริการแบ่งเป็นพื้นที่ 3 ขนาด ได้แก่ไซส์ S พื้นที่ขนาด 50-150 ตารางเมตร, ไซส์ M เหมาะกับพื้นที่ขนาดกลาง 150-300 ตารางเมตร และไซส์ L ที่เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่สุด ในพื้นที่ 500-800 ตารางเมตร การคำนวณเครื่องกระจายกลิ่นให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่มีความยุ่งยากไม่ใช่น้อย ต้องดูถึงความต้องการ ความหนาแน่นของกลิ่นว่าอยากให้ได้กลิ่นชัดเจนมากเพียงใด


ซึ่งหากกลิ่นมีความหนาแน่นมากจนเกินไป อาจทำให้กลิ่นไปรบกวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการจนความประทับใจหายไป หรือหากความหนาแน่นของกลิ่นน้อยเกินไปอาจะทำให้ไม่ได้กลิ่นในพื้นที่บริการ


ความยุ่งยากในการคำนวณขนาดเครื่องกับพื้นที่จะหมดไป ด้วยในปัจจุบันเรามีบริการให้เช่าเครื่องกระจายกลิ่นพร้อมทั้งดูแลและสามารถออกแบบกลิ่นที่มีความเป็น Signature Scent เฉพาะของแบรนด์หรือConcept ให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากที่สุด


Signature Scent ที่ถูกใช้ในเครื่องกระจายกลิ่น ไม่เพียงใช้เพื่อดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพียงเท่านั้น แต่เป็นกลิ่นเฉพาะที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนแบรนด์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ และกลิ่นยังเป็นการสร้างภาพจำในใจของลูกค้าให้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


การใช้กลิ่นในบรรยากาศ ที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ จะเป็นช่องทางในการต่อยอดให้ธุรกิจมียอดขายที่สูงขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม หากลูกค้าอยากให้กลิ่นในพื้นที่ของตัวเองมีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของโรงแรมบ้าง ทางโรงแรมอาจออกผลิตภัณฑ์ก้านหอม และขายให้กับผู้ที่เข้าพักเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง


กลิ่นโรงแรมที่ลูกค้าได้ซื้อไป ทำให้เมื่อใดที่ได้กลิ่น จะคิดถึงบรรยากาศของการเข้าพัก และธุรกิจโรงแรมของคุณ จะตกอยู่ในความทรงจำของลูกค้าไปอีกนาน


ไม่เพียงแค่ธุรกิจของโรงแรมเท่านั้นที่ใช้กลิ่น Signature Scent ในการสร้างบรรยากาศ แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจการซื้อขายรถยนต์มือสองอย่างแบรนด์ CARSOME ที่มีการใช้กลิ่น Signature Scent เฉพาะของแบรนด์ในพื้นที่บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจ


รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นน้ำมันเครื่องของรถยนต์ หรือกลิ่นยางรถยนต์นั่นเอง


ยังมีธุรกิจอีกมากที่มีการใช้ Signature Scent ในบรรยากาศ โดยได้รับคำแนะนำจากนักออกแบบกลิ่น (Scent Designer) ในการเลือกกลิ่นที่เหมาะสมกับตัวตนของแบรนด์ จะทำให้กลิ่นที่ได้สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ออกมาได้อย่างดีที่สุด จากกลิ่นไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ ถูกเปลี่ยนให้เป็นกลิ่น Signature Scent ซึ่งบริการระบบกระจายกลิ่นนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้กลิ่นในบรรยากาศ ที่จะสามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความประทับใจและสร้างการจดจำของลูกค้าได้จากกลิ่นเฉพาะแบรนด์ของคุณ

Comments


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page