top of page

Fragrance Trend 2023: เปิดตัวเทรนด์ของวงการน้ำหอมแห่งปี 2023

Scent & Sense จะเปิด 5 เทรนด์น้ำหอมแห่งปี 2023 ว่าวงการน้ำหอมบ้านเราในปีหน้า น่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร?

อย่างที่ได้เล่าถึงไปในบทความก่อนหน้านี้ ประเด็นสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายวงการตระหนักถึง และเข้ามามีส่วนร่วมในรอบปีที่ผ่านมา วงการน้ำหอมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดรับกับประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาตินี้ และเหมือนจะเป็นธรรมเนียมในช่วงเดือนธันวาคม ที่บริษัท ห้างร้านในหลายวงการ จะเริ่มประกาศเทรนด์ซึ่งเป็นการคาดการณ์อนาคตของวงการนั้น ๆ ในปีถัดไป เพื่อใช้ในการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่นบริษัท Pantone ที่ประกาศให้สี Viva Magenta รหัส 18-1750 เป็นสีประจำปี 2023


1. Creative Self Expression

การสร้างกลิ่นหอมสำหรับผิวกายได้ข้ามผ่านจากการเป็นน้ำหอมที่ให้ความสวยงาม หรูหรา เป็นเครื่องบอกเล่าตัวตน อารมณ์ รสนิยมที่เฉพาะเจาะจงของผู้สวมใส่ ไม่ต่างจากการเลือกเสื้อผ้าในแต่ละโอกาส ทำให้การสร้างกลิ่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 จะมีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ยึดติดกับกรอบการทำงานและโครงสร้างแบบเดิมน้อยลง เพื่อตอบรับการเลือกสรรกลิ่นหอมประจำกายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

2. Sustainability

นอกเหนือจากความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับกลิ่นแล้ว ในปี 2023 การคำนึงถึงความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อสร้างกลิ่นที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดภัย จะต้องควบคู่ไปกับการเลือกที่มาของวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว รวมถึงขั้นตอนการผลิตและการขนส่งจะต้องมองถึงการลดการสร้างCarbon Footprint กลับเข้าสู่บรรยากาศเช่นกัน

3. Innovation

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มความคงทน การใช้กลิ่นเข้าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภค ไปจนถึงการสร้างกลิ่นที่เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ จะถูกนำมาใช้ในการสร้างสินค้าใหม่เพื่อให้สินค้าสามารถยืนอยู่ในตลาดได้ในระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. 5 Senses

การสร้างกลิ่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะถูกเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส และรสชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่ทางแบรนด์ต้องการสื่อสารได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดสินค้า Luxury ที่มุ่งเน้นการเติมเต็มประสบการณ์ของลูกค้าในทุกมิติ จะยิ่งใส่ใจในการเชื่อมโยงกลิ่นเข้ากับการเติมเต็มเรื่องราวในกิจกรรมสำคัญ เนื่องจากปัจจัยในการเติบโตของยอดขายสัมพันธ์ตรงกับความพึงพอใจและความรู้สึกได้รับการเอาใจใส่ของลูกค้า

เทรนด์ทั้ง5 ที่เราคาดการณ์สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป และมุมมองของผู้ผลิตในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า กลิ่นที่เคยถูกมองเป็นประสาทสัมผัสระดับรองกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำการตลาด และชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


Comments


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page